Tuyển Thực tập sinh Công ty TMA Solutions tháng 2/2024

Thông báo tuyển sinh viên thực tập Khóa 43 (thời gian thực tập bắt đầu từ tháng 2/2024):

Sinh viên có nguyện vọng thực tập tại TMA Solutions, vui lòng gửi hồ sơ bản mềm về địa chỉ email intern@tma.com.vn trước ngày 20/3/2024, hồ sơ bao gồm:

  • CV tiếng Anh
  • Giấy giới thiệu và bảng điểm mới nhất có xác nhận của nhà trường
  • Chứng chỉ TOEIC/IELTS (nếu có)