CÁC BIỂU MẪU DÀNH CHO SINH VIÊN

1. Các biểu mẫu liên quan đến Khóa luận/ Seminar tốt nghiệp:

a. Phiếu đăng ký thực hiện Khóa luận/ Seminar tốt nghiệp:

Mau Phieu dang ky thuc hien Khoa luan Seminar TN_2022[Mẫu KLTN-01]

b. Phiếu đăng ký thực hiện Khóa luận/ Seminar tốt nghiệp (dành cho Hệ chất lượng cao):

Mau Phieu dang ky thuc hien Khoa luan Seminar TN_2022_CLC[Mẫu KLTN-01]

c. Mẫu xin bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp:

Mau xin bao ve khoa luan[2022][Mẫu KLTN-02]

d. Mẫu xin bảo vệ Seminar tốt nghiệp:

Mau xin bao ve Seminar[2022][Mẫu KLTN-02b]


2. Các biểu mẫu liên quan đến Thực tập thực tế:

a. Mẫu phiếu đăng kí Thực tập thực tế:

Mẫu phiếu đăng ký thực tập thực tế[Mẫu 1]

b. Mẫu nhận xét Thực tập thực tế (Tiếng Việt):

Mẫu nhận xét thực tập thực tế[2022] Unicode – Vietnam [[Mẫu 2]

c. Mẫu nhận xét Thực tập thực tế (Tiếng Anh):

Mẫu nhận xét thực tập thực tế[2022] Unicode – English[Mẫu 2]

d. Mẫu báo cáo Thực tập thực tế:

Mẫu báo cáo thực tập thực tế[2022] Unicode [Mẫu 3]


3. Biểu mẫu liên quan đến Chuyển chương trình đào tạo:

XET CHUYEN CHUONG TRINH 2022. Mau don


4. Biểu mẫu liên quan đến đăng kí chuyên ngành:

PHIẾU ĐĂNG KÍ CHUYÊN NGÀNH


5. Đơn điều chỉnh đăng kí học phần:

Đơn điều chỉnh Đăng kí học phần


6. Giấy đề nghị cử sinh viên tham gia các chương trình/ hoạt động:

Giấy đề nghị cử sinh viên tham gia chương trình/hoạt động