BỘ MÔN ĐIỆN TỬ

Bộ môn Điện tử là bộ môn có truyền thống và lịch sử lâu đời nhất của Khoa Điện tử – Viễn thông, đóng vai trò cốt lõi trong thành lập Khoa Điện tử – Viễn thông thời kỳ đầu. Bộ môn Điện tử cùng với các bộ môn khác đóng góp tích cực vào việc hình thành và phát triển của Khoa Điện tử – Viễn thông. Thế mạnh của bộ môn tập trung vào hướng thiết kế vi mạch, điện tử y sinh và hệ thống tích hợp thông minh.

> Tìm hiểu thêm về bộ môn điện tử