GIỚI THIỆU KHOA ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG

Khoa Điện tử – Viễn thông được Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM ra quyết định thành lập ngày 19 tháng 6 năm 2006. Thật ra, Khoa có thể xem như bắt đầu từ khoảng năm 1956 – 1958 với tên Ban Điện Tử tại Khoa Học Đại Học Đường thuộc Viện Đại Học Sài Gòn. Sau năm 1975 Ban Điện tử cùng với một số Ban khác được nhập chung thành Khoa Vật lý và Ban Điện tử trở thành Bộ môn Vật lý điện tử và tồn tại một thời gian dài.

Đầu năm 2004 Bộ môn được đổi tên thành Điện tử – Viễn thông. Đầu năm 2005 Đại Học Quốc Gia (ĐHQG) TPHCM cho phép thành lập Ngành Điện tử – Viễn thông tạm thời vẫn nằm trong Khoa Vật lý nhưng có chỉ tiêu tuyển sinh riêng. Tháng 6/2006, Khoa Điện tử – Viễn thông được thành lập như đã nói ở đầu.

Nhân sự khoa Điện tử – Viễn thông giai đoạn đầu

Hiện nay khoa ĐTVT gồm có 3 bộ môn: Điện tử, Máy tính – Hệ thống nhúng, Viễn thông – Mạng cùng 1 phòng thí nghiệm cấp Khoa phụ trách đào tạo và nghiên cứu về lĩnh vực Điện tử, Viễn thông.

Nhân sự hiện tại chính của Khoa gồm các giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ là giảng viên chính, giảng viên, trợ giảng tham gia vào hoạt động giảng dạy tại Khoa với tổng số thành viên khoảng 50 người. Ngoài ra, còn có sự tham gia cộng tác của các Giáo sư, giảng viên từ các trường đại học Mỹ, Nhật và các trường đại học trong nước.