CÁC QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN DÀNH CHO GIẢNG VIÊN

1. Các quy định, hướng dẫn liên quan đến Khóa luận/ Seminar tốt nghiệp

a. Hướng dẫn về Khóa luận tốt nghiệp và Seminar tốt nghiệp (Năm 2022):

Huong dan ve khoa luan tot nghiep_2022[Mẫu Báo cáo KLTN]Unicode

b. Quy định về Quy trình đăng ký và đánh giá khóa luận tốt nghiệp và đồ án (Seminar) tốt nghiệp:

quy trinh dang ky va danh gia khoa luan tn va do an TN