CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ
Chuyên ngành Điện tử – Viễn thông và Máy tính

Mục tiêu đào tạo

 • Đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao trong lĩnh vực Điện tử Viễn thông và Máy tính đáp ứng nhu cầu nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.
 • Học viên tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật Điện tử Viễn thông và Máy tính có kiến thức nền tảng vững vàng và chuyên sâu về lĩnh vực chuyên môn Điện tử Viễn thông và Máy tính, có đạo đức nghề nghiệp và tính chuyên nghiệp cao.

Thế mạnh của chương trình

 • Chương trình đào tạo sẽ trang bị cho người học kiến thức nâng cao về viễn thông, máy tính, điện tử và được cập nhật thường xuyên theo sự phát triển của lĩnh vực này tương ứng trong và ngoài nước.
 • Chương trình có sự kết hợp giữa kiến thức hàn lâm và các hoạt động thực tế trong công nghiệp, có sự tham gia thỉnh giảng của các giáo sư từ các đại học Nhật Bản và Hoa Kỳ và các chuyên gia từ các công ty trong công nghiệp.
 • Phòng thí nghiệm được trang bị với nhiều máy móc, thiết bị hiện đại phục vụ cho việc nghiên cứu chuyên sâu cũng như thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc tế, cấp nhà nước với nhiều công trình khoa học công bố trong và ngoài nước hàng năm.

Lợi ích của học viên khi tham gia chương trình đào tạo

 • Học viên sau khi tốt nghiệp sẽ được trang bị các kiến thức chuyên môn, kỹ năng nâng cao và có các khả năng sau:
 • Nắm vững các kiến thức chuyên sâu và nâng cao trong lĩnh vực Điện tử Viễn thông và Máy tính. Có khả năng thiết kế hệ thống Điện tử Viễn thông và Máy tính ở mức độ phức tạp vừa phải.
 • Có khả năng phân tích, thiết kế, đề xuất giải pháp, đánh giá giải pháp cho các lĩnh vực thuộc Điện tử Viễn thông và Máy tính ở mức độ phức tạp vừa phải; Thiết kế và tiến hành thực nghiệm, phân tích và xử lý kết quả đo đạc từ thực nghiệm.
 • Có khả năng tổ chức, triển khai thực hiện các dự án và chuyển giao công nghệ liên quan đến Điện tử Viễn thông và Máy tính.
 • Có khả năng tổ chức hợp tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tế. Tiếp nhận nhanh chóng kiến thức về các vấn đề xã hội và kỹ thuật đương đại, đề xuất các giải pháp mang lại hiệu quả cao đáp ứng các đòi hỏi cấp thiết của xã hội về năng lượng, môi trường,…
 • Có khả năng tự thích nghi, tự định hướng, tự cập nhật kiến thức mới trong lĩnh vực Điện tử Viễn thông và Máy tính; thích nghi với môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao; đủ năng lực đánh giá, nhận xét, đưa ra các kết luận chuyên môn trong lĩnh vực Điện tử Viễn thông và Máy tính; bảo vệ và chịu trách nhiệm về những kết luận chuyên môn.
 • Học viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các trường đại học và cao đẳng, giảng dạy tại các trường trung học phổ thông, các viện nghiên cứu, các cơ quan ban ngành liên quan, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đảm trách các công việc kỹ thuật đòi hỏi chuyên môn sâu hay làm công tác quản lý tại các công ty.

Sơ nét về chương trình đào tạo

Cấu trúc chương trình đào tạo bao gồm:

 • Kiến thức chung
 • Triết học
 • Ngoại ngữ
 • Kiến thức cơ sở và chuyên ngành
 • Luận văn tốt nghiệp

Một số môn lý thuyết có thể bao gồm cả phần bài tập thực tế, bài tập nhóm hoặc thực nghiệm đi kèm để học viên có thể áp dụng và liên hệ với lý thuyết.

Một số môn được đánh giá cuối kỳ bằng seminar nhằm giúp học viên trang bị kỹ năng tự học, tự nghiên cứu và sáng tạo.

Khung chương trình Kỹ thuật điện tử – chuyên ngành Điện tử – Viễn thông – Máy tính khoá năm 2022

Khung-chuong-trinh-Dien-tu-Vien-thong-May-tinh-2022