BỘ MÔN VIỄN THÔNG – MẠNG

Lĩnh vực viễn thông – mạng mang lại những giá trị to lớn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống mọi người thông qua các thiết bị kết nối với mạng viễn thông như điện thoại, máy tính, và nhiều thiết bị IoT. Chúng ta luôn cần nguồn nhân lực cao để không ngừng cải tiến kỹ thuật, thiết kế, vận hành, và tối ưu hệ thống viễn thông – mạng. Bộ môn Viễn thông – Mạng đào tạo những sinh viên trở thành những kỹ sư giỏi để làm việc lại các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông-mạng, các công ty thiết kế, cung cấp giải pháp mạng viễn thông, hoặc tiếp tục học lên cao hơn ở trong và ngoài nước.

> Tìm hiểu thêm về Bộ môn Viễn thông – Mạng