BỘ MÔN MÁY TÍNH – HỆ THỐNG NHÚNG

Bộ môn Máy tính – Hệ thống nhúng của Khoa Điện tử – Viễn thông được hình thành dựa trên sự kế thừa và phát triển chuyên sâu lĩnh vực ưu thế truyền thống của Khoa là thu nhận và xử lý dữ liệu (dựa trên cơ sở phần cứng và phần mềm) như thiết kế và ứng dụng các hệ thống nhúng (dựa trên vi xử lý, vi điều khiển, DSPor, FPGA), xử lý tín hiệu số, mạng máy tính và lập trình ứng dụng trên mạng, thiết kế vi mạch số, tích hợp hệ thống vào trong một Chip…

> Tìm hiểu thêm về bộ môn máy tính – hệ thống nhúng