MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Mục tiêu của Chương trình Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông là đào tạo cử nhân với các năng lực sau:
1. Năng lực cốt lõi: Sinh viên tốt nghiệp có khả năng cung cấp các giải pháp kỹ thuật với nền tảng vững chắc về Toán học, Khoa học công nghệ, kiến thức chuyên môn cho lĩnh vực Điện tử – Viễn thông và các ngành liên quan.
2. Trình độ kỹ thuật: Sinh viên tốt nghiệp có khả năng tổng hợp các kỹ năng lý thuyết và thực hành, áp dụng phương pháp luận phù hợp, tư duy phản biện, kỹ thuật thiết kế và công nghệ hiện đại để giải quyết các vấn đề kỹ thuật thực tế trong các công việc cụ thể. Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp có thể tiếp tục tham gia chương trình cao học, nghiên cứu khoa học, hoặc tham gia trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển ở công nghiệp.
3. Năng lực tư duy: Sinh viên tốt nghiệp có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm trong môi trường áp lực cao, làm việc hiệu quả trong các công việc chuyên sâu hoặc đa lĩnh vực, phát triển và hòa nhập trong thị trường việc làm chất lượng cao.
4. Thái độ, nhận thức: Sinh viên tốt nghiệp có hiểu biết vững vàng về chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và ý thức trách nhiệm. Sinh viên tốt nghiệp cũng có thể tiếp tục tham gia học tập chuyên sâu, học tập suốt đời.


CHUẨN ĐẦU RA

 STT Chuẩn đầu ra
Chuẩn đầu ra 1Ứng dụng các kiến thức toán học, vật lý, tin học vào lĩnh vực điện tử – viễn thông.
Chuẩn đầu ra 2Hình thành ý tưởng, phân tích, thực hiện, vận hành hệ thống điện tử – viễn thông phù hợp với xu thế phát triển của ngành.
Chuẩn đầu ra 3Thiết kế phần cứng, phần mềm, thiết bị và sản phẩm trong lĩnh vực điện tử – viễn thông cho thị trường toàn cầu.
Chuẩn đầu ra 4Ứng dụng các kiến thức điện tử – viễn thông để nhận diện, giải quyết các vấn đề trong thực tế và phát triển sản phẩm.
Chuẩn đầu ra 5Phân tích và lựa chọn mô hình, kỹ thuật, công cụ, phương pháp phù hợp trong lĩnh vực điện tử – viễn thông.
Chuẩn đầu ra 6Nghiên cứu, phân tích tài liệu từ các nguồn khác nhau, đề xuất và lựa chọn giải pháp, quy trình và công cụ để giải quyết vấn đề phức tạp.
Chuẩn đầu ra 7Ứng dụng các tiến bộ mới về khoa học, kỹ thuật trong các giải pháp để đáp ứng yêu cầu kinh tế xã hội.
Chuẩn đầu ra 8Trình bày lưu loát các vấn đề và giải pháp cho người khác hiểu bằng trình bày miệng và viết báo cáo kỹ thuật.
Chuẩn đầu ra 9Năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 khung năng lực ngoại ngữ.
Chuẩn đầu ra 10Hoàn thiện khả năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo, thích ứng với sự phát triển xã hội, học tập suốt đời, hành xử chuyên nghiệp.
Chuẩn đầu ra 11Tham gia làm việc nhóm, điều hành nhóm và quản lý nhóm hiệu quả. Khả năng quản lý dự án, và thực tiễn kinh doanh, quản lý rủi ro và thay đổi.
Chuẩn đầu ra 12Nhận thức nhu cầu xã hội, các vấn đề sức khỏe, an toàn, pháp lý, môi trường; có trách nhiệm xã hội, đạo đức nghề nghiệp, phục vụ cộng đồng.

 


CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐẠI HỌC

 1.  Điện tử (Electronics): Vi điện tử, công nghệ và thiết kế vi mạch, vi cơ điện tử, giới thiệu điện tử nano.
 2.  Máy tính – Hệ Thống Nhúng (Computer and Embedded Systems): Kiến trúc bộ xử lý và máy tính, hệ điều hành, giao tiếp và thu nhận dữ liệu, hệ thống nhúng.
 3.  Viễn thông – Mạng (Telecommunications and Networks): Mạng dữ liệu và truyền thông, truyền thông, không dây và di động, truyền thông quang, thiết kế cao tần và không dây, an ninh mạng và cơ sở dữ liệu.


MA TRẬN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO – CHUẨN ĐẦU RA

Xem chi tiết tại: https://www.fetel.hcmus.edu.vn/ma-tran-chuong-trinh-dao-tao-chuan-dau-ra-nganh-ky-thuat-dien-tu-vien-thong/


CÁC THUẬN LỢI TRONG ĐÀO TẠO

 • Kinh nghiệm lâu năm về giảng dạy lý thuyết và thực hành.
 • Đội ngũ giảng viên nhìn chung trẻ trung, dễ dàng thích ứng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và phương pháp giảng dạy mới.
 • Phương tiện thực hành, thí nghiệm tương đối đủ (và đang được tiếp tục nâng cấp).
 • Có sự hợp tác của các chuyên gia Việt kiều và các đồng nghiệp trong nước.

CÁC PHÒNG THÍ NGHIỆM

      Cấp khoa

 1. PTN Điện tử – Viễn thông
 2. PTN Xử lý tín hiệu số và hệ thống nhúng (DESLab)

      Cấp Bộ môn

 1. PTN Điện tử
 2. PTN Máy tính – Hệ Thống Nhúng
 3. PTN Viễn Thông – Mạng

Ngoài ra còn có Câu lạc bộ học thuật OWL Club dành cho sinh viên ham thích khoa học kỹ thuật, nghiên cứu khoa học, sáng tạo thi đua.


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo đại học 131 tín chỉ, thời gian đào tạo 4 năm.

Xem chi tiết chương trình đào tạo đại học trong file đính kèm bên dưới.