Thông tin tuyển Thực tập sinh dành cho SV năm 3 & 4 tại công ty Ampere Computing Vietnam

Hiện nay công ty Ampere Computing Vietnam đang cần tuyển các bạn Sinh viên năm 3 và năm 4 cho các vị trí như sau:

Verification Engineer, intern4
Platform Validation Engineer, Intern6
Design Implementation Engineer, Intern1
Physical Design Engineer, intern2
Platform Hardware Engineer, intern2
Silicon Validation Engineer, Intern (Python Eningeer, Intern)2
Software DevOps Engineer, Intern1
Software Engineer, Intern2
Software Test Engineer, intern2

Về JD và yêu cầu tuyển dụng của từng vị trí, các bạn Sinh Viên vào Career website của công ty tại Link: Apply for Jobs | Jobs Portal | Employment | Ampere Computing®  Sau đó, chọn Location: Ho Chi Minh City -> Search. Sau đó, các bạn có thể nhấp apply trực tiếp vào intern job mà các bạn quan tâm.

Hoặc các bạn SV đăng nhập vào mã QR code sau để dẫn đến Careersite của công ty Ampere.

Ngoài ra, các em có thể gửi resume kèm bảng điểm đến email thuyle@amperecomputing.com