Thông tin tuyển thực tập sinh Công ty Ampere Computing

Hiện nay, công ty Ampere Computing còn tuyển 3 vị trí interns sau:

  1. Technical Intern, Physical Design Engineer: SV năm cuối, tốt nghiệp vào tháng 11/2024
  2. Technical Intern, Package Design Engineer: SV năm cuối, tốt nghiệp vào tháng 11/2024
  3. Technical Intern, SLT Automation Engineer: SV năm 3, tốt nghiệp năm 2025

Các bạn sinh viên năm cuối hoặc năm 3 có quan tâm có thể đọc thêm thông tin cụ thể trong các JD bên dưới.

Các bạn sinh viên quan tâm, vui lòng nộp hồ sơ (resume kèm bảng điểm) về địa chỉ mail: thuyle@amperecomputing.com