Thông tin Tuyển dụng Công ty cổ phần giải pháp IDS Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP IDS VIỆT NAM

Công ty Cổ phần giải pháp IDS Việt Nam là công ty hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính. Thực hiện Tư vấn, phân tích, lập kế hoạch, phân loại, thiết kế trong lĩnh vực công nghệ thông tin; Tích hợp hệ thống, chạy thử, dịch vụ quản lý ứng dụng, cập nhật, bảo mật trong lĩnh vực công nghệ thông tin; Thiết kế, lưu trữ, duy trì trang thông
tin điện tử; Bảo hành, bảo trì, bảo đảm an toàn mạng và thông tin; Cập nhật, tìm kiếm, lưu trữ, xử lý dữ liệu và khai thác cơ sở dữ liệu; Đào tạo công nghệ thông tin (Chỉ hoạt động sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép); Dịch vụ quản trị, bảo hành, bảo trì hoạt động của phần mềm và hệ thống thông tin; Dịch vụ tư vấn, đánh giá, thẩm định chất lượng phần mềm; Dịch vụ tư vấn, xây dựng dự án phần mềm; Dịch vụ tư vấn định giá phần mềm; Dịch vụ chuyển giao công nghệ phần mềm; Dịch vụ tích hợp hệ thống; Dịch vụ bảo đảm an toàn, an ninh cho sản phẩm phần mềm, hệ thống thông tin; Dịch vụ phân phối, cung ứng sản phẩm phần
mềm; xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan.

Hiện tại Công ty cổ phần giải pháp IDS Việt Nam đang cần tuyển rất nhiều nhân sự vào các vị trí của công ty, ví dụ như:
– Nhân viên xác minh ASIC.
– Chuyên viên xác minh ASIC.
– Nhân viên tổng hợp ASIC.
– Chuyên viên ASIC PD.
– Nhân viên ASIC PD.
– Chuyên viên ASIC DFT.
– Nhân viên viên ASIC DFT.
– Chuyên viên ASIC DG.
– Nhân viên ASIC DG.

Các bạn có nhu cầu có thể xem thông tin JD chi tiết của các vị trí tuyển dụng nêu trên tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *