Thông tin tuyển dụng công ty Ascenx

Hiện tại, công ty Ascenx đang tuyển dụng một số vị trí kỹ sư như sau:

1. Engineering Service Engineer

2. Hardware Design Engineer

3. Mechanical Engineer

4. Programmer

5. Quality Support Engineer

Thông tin liên hệ:

Quynh Ngo (Ms.) || Human Resource || quynh.ngo@ascenx.com

Ascenx Technologies Vietnam Co., Ltd. || Unit 5B, 5th Floor, Standard Factory Building, Road 14, Tan Thuan EPZ, Tan Thuan Dong Ward, District 7, HCMC, Vietnam

O: (848) 3620 5582

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *