Thông báo v/v nộp hồ sơ học bổng MEXT 2022

Học bổng: Monbukagakusho – MEXT (thường được gọi là “Học bổng chính phủ Nhật Bản”)

Đối tượng: Thạc sĩ

Số lượng: 03 suất

Nơi học: Trường Khoa học máy tính và kỹ thuật hệ thống, Viện công nghệ Kyushu.

Hỗ trợ hàng tháng: 144,000 Yên

Thời gian nhập học: Tháng 10, 2022

Thời gian nộp hồ sơ: 17/01/2022

Thông tin chi tiết về học bổng: https://tinyurl.com/MEXT-info

Hồ sơ và mẫu đơn đăng ký: https://tinyurl.com/application-docs

Để biết thêm các lĩnh vực, ngành học, tham khảo danh sách các bộ môn của trường Khoa học máy tính và kỹ thuật hệ thống: https://www.kyutech.ac.jp/english/academics/csse/

Chương trình học tham khảo tại BM. hệ thống điều khiển và Thông minh: https://tinyurl.com/iART-Program

Các thắc mắc có thể liên lạc cô Apiradee Horie (horie-a@ics.kyutech.ac.jp), bộ môn hệ thống điều khiển và Thông minh (Department of Intelligent and Control Systems).