Thông báo PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN 4: Xét tuyển đại học hệ chính quy dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2024

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM (sau đây gọi tắt là Trường ĐH KHTN hoặc Trường) thông báo về việc xét tuyển đại học hệ chính quy dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2024 như sau:

1. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC THAM GIA XÉT TUYỂN

Thí sinh tham gia xét tuyển phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học; Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Có tham dự kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2024.

c) Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành.

2. SỐ LƯỢNG NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ

a) Không giới hạn số nguyện vọng đăng ký vào các ngành/nhóm ngành của Trường ĐH KHTN.

b) Nếu thí sinh đăng ký nhiều hơn hai nguyện vọng vào các ngành/nhóm ngành của Trường ĐH KHTN thì các nguyện vọng được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). Thí sinh chỉ trúng tuyển vào 01 nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký. Ngoài ra, thứ tự ưu tiên nguyện vọng từ cao xuống thấp cũng được tính đến nếu thí sinh đăng ký nhiều trường thuộc ĐHQG-HCM.

3. CHỈ TIÊU PHƯƠNG THỨC DỰA TRÊN KẾT QUẢ KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC (*)

Chỉ tiêu phương thức dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ngành/nhóm ngành theo bảng số 1 sau đây:

Lưu ý:

(*)Tên phương thức xét tuyển do Bộ GDĐT quy định: Thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do CSĐT tự tổ chức để xét tuyển.

(** ) Tổng chỉ tiêu của ngành/nhóm ngành đối với các phương thức xét tuyển năm 2024 sẽ được Trường cập nhật/điều chỉnh sau khi có văn bản cho phép từ Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong năm đầu tiên Ngành Thiết kế vi mạch chỉ tiêu là 60; Ngành Công nghệ bán dẫn chỉ tiêu là 50; Ngành Khoa học quản lý và kinh tế đất đai chỉ tiêu là 60.  

4. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂNThí sinh truy cập trang thông tin điện tử của ĐHQG-HCM theo địa chỉ: thinangluc.vnuhcm.edu.vn và thực hiện thủ tục đăng ký xét tuyển theo phương thức này.

5. LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN: 25.000đ/nguyện vọng, thí sinh thực hiện đóng lệ phí theo hướng dẫn tại trang thông tin điện tử thinangluc.vnuhcm.edu.vn.

6. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN: Thí sinh đăng ký xét tuyển theo kế hoạch của ĐHQG-HCM được công bố tại trang thông tin điện tử thinangluc.vnuhcm.edu.vn

7. XÁC ĐỊNH ĐIỂM TRÚNG TUYỂN

– Điểm xét tuyểlà tổng điểm của bài thi đánh giá năng lực cộng với điểm ưu tiên đối tượng và khu vực theo quy định của ĐHQG-HCM.

– Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh và ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (tối thiểu là 600 điểm), Hội đồng tuyển sinh sẽ quyết định điểm trúng tuyển căn cứ theo tiêu chí sau:

Điểm trúng tuyển được lấy từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu.

+ Nếu các thí sinh có cùng điểm tổng, thứ tự ưu tiên xét tuyển sẽ được xác định theo thứ tự ưu tiên nguyện vọng đăng ký của thí sinh.

8. CÔNG BỐ KẾT QUẢ THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN

– Dự kiến trước 17 giờ 00 ngày 29/6/2024, Trường sẽ công bố kết quả thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển trên trang thông tin điện tử của trường theo địa chỉ https://www.hcmus.edu.vn

– Danh sách đủ điều kiện trúng tuyển sẽ được cập nhật lên cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh trúng tuyển theo dõi thông báo của Trường, thực hiện đúng theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo để được công nhận trúng tuyển chính thức.

9. CÁC LƯU Ý CHUNG

a) Thí sinh tìm hiểu và nắm rõ thông tin xét tuyển trong đề án tuyển sinh của Trường và thường xuyên theo dõi các thông báo của Trường để thực hiện đúng các quy định về điều kiện, hồ sơ, quy trình, thủ tục, thời gian và thông tin liên quan đến dự tuyển/xét tuyển. Địa chỉ trang thông tin của Trường: https://tuyensinh.hcmus.edu.vn.

b) Thí sinh trúng tuyển phải đăng ký, điều chỉnh, bổ sung NVXT, xác nhận nhập học trực tuyến theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh tìm hiểu kỹ tài liệu hướng dẫn và phải thực hiện đúng và đầy đủ quy trình đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

c) Thí sinh phải nắm rõ tên phương thức xét tuyển do Bộ GDĐT quy định tương ứng đối với phương thức xét tuyển của Trường để thuận tiện khi ĐKXT và XNNH trực tuyến theo quy định của Bộ GDĐT.

d) Nếu còn thắc mắc về các nội dung thông báo này, thí sinh gửi câu hỏi qua địa chỉ email: pdttuyensinh@hcmus.edu.vn để được giải đáp (trả lời chậm nhất trong vòng 48 tiếng)./.

TB04_TB xet tuyen DH DGNL 2024_PT4