THÔNG BÁO BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP VÀ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHÓA 2019

THÔNG BÁO BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP VÀ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHÓA 2019
Bộ môn Điện tử thông báo thời gian bảo vệ đồ án tốt nghiệp (Seminar TN trước đây) và Khóa luận tốt nghiệp cho K19 như sau:
1. Thời gian nộp đồ án tốt nghiệp và Khóa luận tốt nghiệp: 10/7/2023 (Thứ 2)
2. Thời gian phản biện đồ án tốt nghiệp: 12/7-18/7, và Khóa luận tốt nghiệp: 12/7-20/7/2023
3. Thời gian HĐ bảo vệ đồ án tốt nghiệp: 19/7/2023 (T4)
4. Thời gian HĐ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp: 21/7/2023 (T6)