Học bổng Toshiba dành cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh năm học 2023 – 2024

Trong năm học 2023-2024 ĐHQG-HCM triển khai chương trình học bổng Toshiba dành cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh, ưu tiên ở các ngành:  Kỹ thuật phần mềm, Khoa học máy tính, Khoa học thông tin, Kỹ thuật truyền thông, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử và Kỹ thuật cơ khí, Vật liệu và thiết bị, Vật lý, Toán học và Hóa học
– Giá trị học bổng toàn phần: 200.000 Yen/suất/năm học
– Giá trị học bổng bán phần: 100.000 Yen/suất/năm học
Thông tin chi tiết xem ở file đính kèm.