Thông tin về học bổng của chính phủ Nhật Bản năm 2012

HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN NĂM 2012
Tổng lãnh sự quán Nhật Bản thông báo về học bổng chính phủ Nhật Bản năm 2012 (http://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/vn/index_vn.htm)

Quý Thầy/Cô và các bạn sinh viên, học viên cao học quan tâm vui lòng xem thông tin bên dưới: