Chương trình TTI Online Summer Seminar 2021 – Toyota Technological Institute, Nhật Bản

Phòng Quan hệ Đối ngoại xin thông tin về Chương trình TTI Online Summer Seminar 2021 được tổ chức bởi Toyota Technological Institute, Nhật Bản:
1. Thời gian: 23-25/8/2021
2. Đối tượng tham gia: Sinh viên năm 4, học viên sau đại học chuyên ngành Engineering
3. Nội dung: Các bài giảng, thảo luận tương tác và trải nghiệm các hoạt động trong phòng thí nghiệm
4. Thông tin chi tiết và danh sách PTN: File đính kèm
5. Lệ phí: Miễn phí đối với sinh viên được đề cử
6. Số lượng sinh viên: 01
7. Hồ sơ cần thiết:
– Bảng điểm học tập;
– Chứng chỉ tiếng Anh;
– Application form;
– Thư giới thiệu.
8. Quy trình nộp hồ sơ:
Gửi bản cứng (bản photo) đến Phòng Quan hệ Đối ngoại (F.105, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5); đồng thời gửi bản mềm đến địa chỉ email: internationalrelations@hcmus.edu.vn
Thông tin chi tiết và Application Form: nhấn vào đây