Uniquify IC Design Training Course & Logic Design Internship 02/2023

Uniquify đã triển khai thực hiện dự án mở Khóa học đào tạo IC Design trước đó dành cho các bạn sinh viên năm 3, năm 4 và cũng đã thu hút được số lượng lớn các bạn tham gia, bên cạnh việc phát triển nguồn nhân lực của Công ty thì khóa đào tạo còn đã cung cấp nhiều kiến thức thực tế và cơ hội việc làm cho các bạn sinh viên. Với sự thành công đó, hiện tại Uniquify mong muốn mở thêm 02 khóa đào tạo IC Design và Logic Design thời gian dự kiến bắt đầu từ giữa tháng 02/2023.

Thông tin chi tiết của 2 khóa đào tạo xem hình bên dưới.