Tổng quan về Chương trình Chất lượng cao

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo Cử nhân Kỹ thuật điện tử, viễn thông có trình độ chất lượng cao, với trình độ chuyên môn vững vàng, kỹ năng thực hành thành thạo, năng lực sáng tạo cao, khả năng làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp truyền thông tốt, sử dụng ngoại ngữ chuyên môn thành thạo, có đạo đức nghề nghiệp và tính chuyên nghiệp cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của đất nước trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Cử nhân Kỹ thuật Điện tử – Truyền thông có khả năng vận dụng các kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và phương pháp luận vào nghiên cứu và phát triển các sản phẩm trong lĩnh vực Điện tử – Truyền thông.



THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 4 năm

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: 134 tín chỉ

Xem chi tiết chương trình đào tạo tại file đính kèm bên dưới.


CHUONG TRINH DAO TAO _ CLC _ K18