Một số hình ảnh Tọa đàm “Kết nối Khoa Điện tử – Viễn thông với Doanh nghiệp”

Nhận thấy tầm quan trọng của việc tăng cường quan hệ hợp tác, gắn kết với doanh nghiệp để cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo phục vụ cộng đồng, Khoa Điện tử – Viễn thông, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM đã tổ chức buổi tọa đàm “Kết nối Khoa Điện tử – Viễn thông với Doanh nghiệp” vào ngày 23/8/2022. Chương trình đón tiếp sự hiện diện của hơn 15 doanh nghiệp, công ty đang sử dụng nguồn nhân lực do Khoa Điện tử – Viễn thông đào tạo trong suốt thời gian vừa qua.Thảo luận tại tọa đàm, các doanh nghiệp khẳng định nhu cầu sử dụng lao động thuộc lĩnh vực kỹ thuật điện tử, viễn thông là rất lớn, đồng thời cũng đánh giá cao chất lượng sinh viên tốt nghiệp từ Khoa Điện tử – Viễn thông về các mặt như: kiến thức nền vững vàng, chăm chỉ, chịu tìm tòi học hỏi vấn đề mới và khả năng thích ứng với công việc cao.Tuy nhiên, để đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu ngày càng gia tăng về chất lượng nguồn nhân lực trong thời đại hiện nay, các doanh nghiệp đã đưa ra những đề xuất tập trung vào các vấn đề chính như:– Đào tạo ngôn ngữ C thành ngôn ngữ lập trình cốt lõi trong chương trình đào tạo.– Tăng cường các môn học tự chọn cho sinh viên có nhiều cơ hội lựa chọn những lĩnh vực yêu thích.– Chú trọng đào tạo các kỹ năng về trình bày tài liệu kỹ thuật, làm việc nhóm, kỹ năng tự học, kỹ năng lắng nghe, học để làm người và phụng sự xã hội.– Thêm các môn tự chọn về cloud, xử lý data, VoIP, … để đáp ứng xu hướng công nghệ hiện nay mà các doanh nghiệp đang quan tâm.– Nâng cao năng lực ngoại ngữ cho sinh viên thông qua các phương pháp giảng dạy và đánh giá của giảng viên. Thông qua chương trình, Khoa Điện tử – Viễn thông và các doanh nghiệp đã đi đến thống nhất những quan điểm của doanh nghiệp về định hướng phát triển của ngành Kỹ thuật điện tử viễn thông. Doanh nghiệp cũng đưa ra những đánh giá về chương trình đào tạo của Khoa, chất lượng sinh viên do Khoa đào tạo, những điểm mạnh, các điểm cần cải thiện đặc biệt là những kiến thức và kỹ năng mà Khoa cần chú trọng đào tạo. Các doanh nghiệp đề xuất áp dụng/cải tiến các mô hình hỗ trợ/hợp tác của Khoa với doanh nghiệp: thực tập, tuyển dụng, hợp tác nghiên cứu,…Buổi tọa đàm đã diễn ra thành công tốt đẹp. Khoa Điện tử – Viễn thông trân trọng cảm ơn quý doanh nghiệp đã chia sẻ những kinh nghiệm, những ý kiến đóng góp cụ thể, thiết thực cho Khoa trong công tác đào tạo. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển các chương trình đào tạo gắn liền với thực tiễn, tạo ra nguồn nhân lực phục vụ thị trường lao động ngày càng tốt hơn.