Thông tin tuyển sinh viên thực tập khóa 38 công ty TMA Solutions 10/2022

Công ty TMA Solutions thông báo tuyển sinh viên thực tập Khóa 38 (thời gian thực tập bắt đầu từ tháng 10/2022).

Sinh viên có nguyện vọng thực tập tại TMA Solutions, vui lòng gửi hồ sơ bản mềm về địa chỉ email intern@tma.com.vn trước ngày 31/10/2022, hồ sơ bao gồm:

– CV tiếng Anh

– Giấy giới thiệu và bảng điểm mới nhất có xác nhận của nhà trường

– Chứng chỉ TOEIC/IELTS (nếu có)