Thông tin thực tập hè tại công ty AMCC

Hiện nay công ty AMCC đang tuyển sinh viên thực tập tại các vị trí:

1. Intern Embedded Software Engineer (4 positions)

2. Intern ASIC Design Verification Engineer (3 positions)

3. Intern ASIC Physical Design Engineer (2 positions)

Các bạn quan tâm có thê xem thêm thông tin tại link đính kèm:

https://drive.google.com/a/fetel.hcmus.edu.vn/file/d/0Bx1J84HT0er7UUt5akJVZy1aRVk/view

Giới thiệu AMCC:

——————————-

Applied Micro Circuits Corporation, or AppliedMicro, is an innovator in semiconductor technology and a global leader in energy efficient sustainable solutions to process, transport, and store information for next generation Internet data center and telecommunication carrier central office equipment. As a leader in high-speed digital signal, Internet Protocol, Ethernet packet and storage processing, AppliedMicro’s patented innovations provide highly integrated Systems-On-a-Chip (SoCs) for telecommunications, enterprise and consumer applications.

——————————-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *