Thông báo tuyển sinh sau đại học Năm 2023 – đợt 1

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023 – đợt 1 dành cho các bạn Sinh viên năm cuối và các đối tượng có quan tâm.
* Đào tạo Thạc sĩ:
– Thông báo xét tuyển thẳng đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023 – đợt 1:
– Thông báo xét tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023 – đợt 1:
–  Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023 – đợt 1:
* Đào tạo Tiến sĩ:
– Thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh trong nước năm 2023 – đợt 1: