THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ XÉT CHUYÊN NGÀNH NĂM 2023

Dựa theo Quy định về Đăng ký và tổ chức xét chuyên ngành cho sinh viên hệ chính quy do Trưởng Khoa ban hành, Khoa Điện tử – Viễn thông thông báo kế hoạch đăng ký xét chuyên ngành đợt tháng 12/2023 như sau:

  1. Đối tượng

– Đối tượng xét chuyên ngành là sinh viên Khoa Điện tử – Viễn thông (Trường ĐH KHTN) từ khóa 2021 trở về trước chưa vào chuyên ngành.

– Sinh viên chưa đủ điều kiện không bắt buộc phải đăng ký xét chuyên ngành.

– Việc xét chuyên ngành được thực hiện 1 lần/1 năm, sinh viên không đủ điều kiện xét chuyên ngành vào đợt này thì đăng ký xét chuyên ngành vào năm sau (dự kiến tháng 11/2024, chung với khóa 2022).

 

  1. Quy trình

– Sinh viên đọc kỹ Quy định về Đăng ký và tổ chức xét chuyên ngành cho sinh viên hệ chính quy để nắm rõ thông tin về điều kiện xét chuyên ngành (mục biểu mẫu – quy định cho sinh viên trên website Khoa).

– Sinh viên đăng ký bảng điểm từ Phòng Đào tạo, loại không chia theo học kỳ, từ năm nhất đến hiện tại, có số tín chỉ tích lũy và điểm trung bình học tập để có thông tin chính xác điền vào đơn đăng ký xét chuyên ngành và nộp lại khi đăng ký.

– Sinh viên làm đơn đăng ký xét chuyên ngành (mục biểu mẫu – quy định cho sinh viên trên website Khoa).

– Thời gian đăng ký xét chuyên ngành qua form trên website Khoa: từ 01/12/2023 đến hết 09/12/2023.

– Sinh viên đọc kĩ và làm theo hướng dẫn ở từng mục, kiểm tra kĩ nguyện vọng trước khi hết hạn đăng ký. Sinh viên không được đăng ký bổ sung, thay đổi nguyện vọng, hủy nguyện vọng sau khi hết hạn đăng ký.

– Thời gian nộp bảng điểm bản giấy sẽ thông báo sau (dự kiến 11-13/12/2023).

– Khoa họp xét chuyên ngành và thông báo kết quả trên website Khoa vào cuối tháng 12/2023 hoặc đầu tháng 01/2024.