PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN 1: Kết quả đủ điều kiện trúng tuyển diện tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2023 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo đến thí sinh đã nộp hồ sơ xét tuyển cho Trường về danh sách đủ điều kiện trúng tuyển diện Tuyển thẳng và Ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2023 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:

1. Tra cứu danh sách đủ điều kiện trúng tuyển

– Danh sách đủ điều kiện trúng tuyển được Trường công bố chưa tính đến điều kiện đã tốt nghiệp Trung học phổ thông. Trường sẽ kiểm tra điều kiện này khi nhận hồ sơ nhập học của thí sinh.

– Từ 16 giờ 00, ngày 04/7/2023: Thí sinh tra cứu danh sách đủ điều kiện trúng tuyển tại địa chỉ trang web: https://tsdh.hcmus.edu.vn/ketqua

– Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển bắt buộc phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển và xác nhận nhập học (xem mục 2, 3 và 4 thông báo này) trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung (Hệ thống) hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia (xem hướng dẫn tại Hệ thống hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia).

– Thí sinh phải thực hiện đầy đủ các quy định tại mục 2, mục 3 và mục 4 thông báo này mới được làm thủ tục nhập học tại Trường.

2. Quy định xác nhận nhập học (XNNH) và đăng ký nguyện vọng xét tuyển (NVXT) đối với thí sinh trúng tuyển thuộc đối tượng xét tuyển thẳng

a) Xác nhận nhập học (XNNH)

– Từ ngày 05/7/2023 đến 17 giờ 00 ngày 15/8/2023, thí sinh có thể XNNH trên Hệ thống. Những thí sinh đã XNNH sẽ không được đăng ký NVXT tiếp theo.

b) Đăng ký nguyện vọng xét tuyển (NVXT)

– Trong trường hợp chưa xác định nhập học, thí sinh có thể tiếp tục đăng ký NVXT trên Hệ thống hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia như các thí sinh khác để được xét tuyển, nếu trúng tuyển thí sinh sẽ XNNH theo lịch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh trường hợp này cần thực hiện:

  • Thí sinh đăng ký NVXT đối với các phương thức xét tuyển phải thực hiện theo hình thức trực tuyến trên Hệ thống hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia (xem hướng dẫn tại Hệ thống hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia);
  • Thí sinh sử dụng tài khoản đã được cấp để xử lý thông tin (nhập, sửa, xem) thông tin của thí sinh trên Hệ thống;

– Các nguyện vọng của thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành, các phương thức tuyển sinh ở tất cả các cơ sở đào tạo được xếp thứ tự từ 1 đến hết (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).

** Lưu ý: Nếu thí sinh xác định nhập học vào Trường đối với ngành đã đủ điều kiện trúng tuyển (chưa tính đến điều kiện đã tốt nghiệp THPT), thí sinh cần phải đặt ngành này ở nguyện vọng 1.

– Tất cả các NVXT của thí sinh theo các phương thức xét tuyển của cơ sở đào tạo được xử lý nguyện vọng trên Hệ thống và mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển 1 nguyện vọng cao nhất trong số các nguyện vọng đã đăng ký khi đảm bảo điều kiện trúng tuyển.

c) Từ ngày 31/7/2023 đến 17 giờ 00 ngày 06/8/2023: Thí sinh phải nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng NVXT bằng hình thức trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.

3. Quy định đăng ký nguyện vọng xét tuyển (NVXT) đối với thí sinh trúng tuyển thuộc đối tượng ưu tiên xét tuyển

a) Từ ngày 10/7/2023 đến 17 giờ 00 ngày 30/7/2023: Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển phải đăng ký, điều chỉnh, bổ sung NVXT (không giới hạn số lần) như sau:

– Thí sinh đăng ký NVXT đối với các ngành/nhóm ngành hoặc chương trình đào tạo phải thực hiện theo hình thức trực tuyến trên Hệ thống hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia (xem hướng dẫn tại Hệ thống hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia);

– Thí sinh sử dụng tài khoản đã được cấp để xử lý thông tin (nhập, sửa, xem) của thí sinh trên Hệ thống. Riêng thí sinh tự do thực hiện tại mục 5 thông báo này để được cấp tài khoản; 

– Các nguyện vọng của thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành, các phương thức tuyển sinh ở tất cả các cơ sở đào tạo được xếp thứ tự từ 1 đến hết (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).

** Lưu ý: Nếu thí sinh xác định nhập học vào Trường đối với ngành đã đủ điều kiện trúng tuyển (chưa tính đến điều kiện đã tốt nghiệp THPT), thí sinh cần phải đặt ngành này ở nguyện vọng 1.

– Tất cả các NVXT của thí sinh theo các phương thức xét tuyển của cơ sở đào tạo được xử lý nguyện vọng trên Hệ thống và mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển 1 nguyện vọng cao nhất trong số các nguyện vọng đã đăng ký khi đảm bảo điều kiện trúng tuyển.

b) Từ ngày 31/7/2023 đến 17 giờ 00 ngày 06/8/2023: Thí sinh phải nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng NVXT bằng hình thức trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.

4. Công bố kết quả trúng tuyển chính thức và xác nhận nhập học

a) Công bố kết quả trúng tuyển chính thức: Trước 17 giờ 00 ngày 22/8/2023, Trường sẽ công bố kết quả trúng tuyển chính thức cho thí sinh vào đại học năm 2023.

b) Sau ngày công bố kết quả trúng tuyển chính thức, thí sinh trúng tuyển bắt buộc phải xác nhận nhập học trực tuyến (đợt 1) trên Hệ thống trước 17 giờ 00 ngày 06/9/2023.

5. Thời gian làm thủ tục nhập học

a) Thời gian nhập học: Từ ngày 04/09/2023 đến ngày 08/09/2023, Trường sẽ thông báo lịch nhập học chi tiết cho từng thí sinh trong thời gian này. Trường khuyến khích tất cả thí sinh trúng tuyển có nguyện vọng học tại Trường thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống trước ngày 04/9/2023 để thuận lợi trong việc làm thủ tục nhập học.

b) Thủ tục nhập học Trường sẽ thông báo chậm nhất là ngày 20/8/2023 trên trang thông tin điện tử của Trường

6. Lưu ý chung

a) Thí sinh tìm hiểu kỹ tài liệu hướng dẫn và phải thực hiện đúng và đầy đủ quy trình đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ GDĐT.

b) Tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh của Trường trong đề án tuyển sinh và các thông báo của Trường, thực hiện các quy định về điều kiện, hồ sơ, quy trình, thủ tục và thời gian liên quan đến dự tuyển/xét tuyển.

c) Thí sinh thường xuyên theo dõi trang thông tin của Trường tại địa chỉ: https://tuyensinh.hcmus.edu.vn và https://www.hcmus.edu.vn để cập nhật những thông tin mới nhất dành cho tân sinh viên.

d) Nếu thắc mắc về các nội dung thông báo này, thí sinh cần thực hiện như sau:

– Trường hợp thắc mắc về danh sách đủ điều kiện trúng tuyển hoặc thông tin cá nhân của thí sinh: Thí sinh phải gửi câu hỏi về địa chỉ email: pdttuyensinh@hcmus.edu.vn để được giải đáp (trả lời chậm nhất trong vòng 48 tiếng).

– Trường hợp thắc mắc khác, thí sinh gọi số điện thoại Phòng Đào tạo như sau: 02873089899-1200 (từ thứ 2 đến thứ 6: sáng từ 8 giờ đến 11 giờ 30; chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30); hoặc liên hệ số điện thoại  0971522917 (từ 8 giờ  đến 17 giờ)./.

Nguồn: https://tuyensinh.hcmus.edu.vn/component/content/article/8-th%C3%B4ng-tin-tuy%E1%BB%83n-sinh/130-ph%C6%B0%C6%A1ng-th%E1%BB%A9c-x%C3%A9t-tuy%E1%BB%83n-1-%C4%91%E1%BB%A7-%C4%91i%E1%BB%81u-ki%E1%BB%87n-tr%C3%BAng-tuy%E1%BB%83n-di%E1%BB%87n-tuy%E1%BB%83n-th%E1%BA%B3ng-v%C3%A0-%C6%B0u-ti%C3%AAn-x%C3%A9t-tuy%E1%BB%83n-v%C3%A0o-%C4%91%E1%BA%A1i-h%E1%BB%8Dc-h%E1%BB%87-ch%C3%ADnh-quy-n%C4%83m-2023-theo-quy-%C4%91%E1%BB%8Bnh-c%E1%BB%A7a-b%E1%BB%99-gi%C3%A1o-d%E1%BB%A5c-v%C3%A0-%C4%91%C3%A0o-t%E1%BA%A1o?Itemid=101