KẾT QUẢ XÉT CHUYÊN NGÀNH ĐỢT THÁNG 01/2023

QUY ĐỊNH XÉT CHUYÊN NGÀNH CỦA KHOA ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG ÁP DỤNG CHO KHÓA 2020:

  • Điều kiện tiên quyết khi xét vào một chuyên ngành là tổng điểm của 02 môn xét chuyên ngành phải lớn hơn hoặc bằng 10 và không có môn học nào trong 02 môn này dưới 4 điểm.
  • Nếu sinh viên không đạt được điều kiện ở cả 02 nguyện vọng thì sinh viên làm đơn gửi cho BCN khoa để xem xét vào chuyên ngành còn lại nếu điều kiện xét vào chuyên ngành này thỏa. Nếu sinh viên không làm đơn hoặc không đủ điều kiện vào cả 03 chuyên ngành thì sẽ phải nộp đơn xét vào đợt sau (sau khi đã thi lại hoặc cải thiện điểm môn học).
  • Trong trường hợp số sinh viên đăng ký vào một chuyên ngành quá đông (lớn hơn 50%) hoặc quá ít (nhỏ hơn 20%) thì BCN khoa sẽ xem xét và phân bố lại dựa vào tổng điểm của 2 môn xét vào chuyên ngành đó.

KẾT QUẢ XÉT CHUYÊN NGÀNH ĐỢT THÁNG 01/2023:

  • Số lượng đăng ký xét chuyên ngành: 298 sinh viên
  • Xét tuyển ưu tiên nguyện vọng 1 theo điều kiện tiên quyết với cả 03 chuyên ngành, khi không đủ điều kiện vào nguyện vọng 1, sinh viên được tiếp tục xét theo nguyện vọng 2, kết quả như sau:

04/298 sinh viên không đủ điều kiện vào chuyên ngành trong đợt xét này (không đủ điều kiện xét cả 03 chuyên ngành)

+ 294/298 sinh viên đủ điều kiện xét vào chuyên ngành.

+ Chuyên ngành Máy tính – Hệ thống nhúng: 119/294 sinh viên (~40%)

+ Chuyên ngành Viễn thông – Mạng: 117/294 sinh viên (~40%)

+ Chuyên ngành Điện tử: 58/294 sinh viên (~20%)

Nếu có thắc mắc về kết quả xét chuyên ngành, sinh viên phản hồi cho Thầy Công Nghĩa qua email ntcnghia@hcmus.edu.vn trước 16:00, thứ sáu, 20/01/2023.