Chương trình trao đổi học kỳ mùa xuân 2024 – Đại học Khoa học và Công nghệ Pohang (POSTECH)

Thông tin về Chương trình trao đổi học kỳ mùa xuân 2024 tại Đại học Khoa học và Công nghệ Pohang (POSTECH) như sau:

1. Thời gian: Từ tháng 2/2024 đến tháng 6/2024
2. Số lượng sinh viên: 02
3. Yêu cầu:
– GPA: Từ B trở lên (3.0/4.0)
– Trình độ tiếng Anh: Từ TOEFL iBT 79, hoặc IELTS (Ac) 6.0 trở lên, hoặc có thư đảm bảo trình độ tiếng Anh từ giảng viên;
* POSTECH chỉ nhận 01 sinh viên cho ngành Computer Science
4. Hỗ trợ từ chương trình:
Sinh viên được trường đề cử sẽ được miễn học phí. Sinh viên tự chi trả các chi phí còn lại.
5. Hồ sơ:
– Bảng điểm tiếng Anh;
– Chứng chỉ ngoại ngữ;
– Thư giới thiệu;
– Bản copy passport.
*Với sinh viên theo học chương trình nghiên cứu: Thư chấp nhận từ giáo sư của POSTECH
6. Thời hạn đăng ký: Đến 17:00 ngày 08/9/2023
7. Quy trình nộp hồ sơ: Vui lòng nộp hồ sơ bản mềm qua địa chỉ email internationalrelations@hcmus.edu.vn và bản cứng (01 bản photo) đến P.QHĐN (F.105, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5)

[POSTECH] 2024 Spring FACTSHEET