Thông tin tuyển dụng của công ty BOSCH

 

  • Thời gian: Ngày 26 tháng 7 nằm 2011
  • Địa điểm: trường ĐHKHTN

– 10:00 – 10:30: Introduction to RBVH engineering center
– 10:45 – 11:45: Written tests
– 1230 onwards: Interviews of the students selected from written tests.

 

BOSCH-RBVH_Announcement_26_July_20110000

BOSCH-RBVH_Announcement_26_July_20110001

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *