Tổ chức “Gặp mặt Cựu sinh viên Điện tử – Viễn thông và Bầu Ban Đại diện Cộng đồng Cựu sinh viên Điện tử – Viễn thông”

Vào ngày 19 tháng 11 năm 2022 vừa qua, Khoa Điện tử – Viễn thông đã long trọng tổ chức buổi “Gặp mặt Cựu sinh viên Điện tử – Viễn thông và Bầu Ban Đại diện Cộng đồng Cựu sinh viên Điện tử – Viễn thông” với sự tham gia của Ban chủ nhiệm khoa, quý thầy cô là giảng viên của khoa, cùng với hơn 40 cựu sinh viên các thời kì.
Buổi gặp mặt với mục đích tập hợp các Cựu sinh viên đã học tại Bộ môn Vật lý Điện tử trước năm 2005 và Cựu sinh viên ngành Điện tử – Viễn thông; tạo sự đoàn kết, gắn bó giữa các thế hệ sinh viên của Khoa, cùng hỗ trợ lẫn nhau về tinh thần, vật chất và động viên, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, trong nghề nghiệp.
Bên cạnh đó, Khoa Điện tử – Viễn thông cũng thành công bầu ra Ban đại diện Cộng đồng Cựu sinh viên Điện tử – Viễn thông làm cầu nối giữa Cựu sinh viên với Khoa, Nhà trường, đóng góp vào việc xây dựng và phát triển Khoa, Trường trên các lĩnh vực: giảng dạy, học tập, nghiên cứu ứng dụng, hợp tác giữa Nhà trường và Cơ quan/Doanh nghiệp, thực tập và việc làm cho Sinh viên.
Ban đại diện Cộng đồng Cựu sinh viên Điện tử – Viễn thông gồm 13 thành viên, trong đó anh Lê Trung – Giám đốc Trung tâm phát triển và quản lí hạ tầng Công ty Cổ phần viễn thông FPT giữ chức vụ Trưởng ban, TS. Đặng Lê Khoa – Phó Trưởng khoa Điện tử – Viễn thông giữ chức vụ Phó trưởng ban thường trực.
Như vậy, ở cấp độ Khoa, các hoạt động tài trợ, hỗ trợ,…, bên cạnh cách thức truyền thống là cựu SV làm việc trực tiếp với Bộ môn/Phòng thí nghiệm (Cách 1) sẽ có thêm Cách 2 là thông qua Ban đại diện cựu sinh viên Khoa.
Với việc hình thành một kết nối rộng, chúng ta rất kỳ vọng  sức mạnh hỗ trợ từ cộng đồng Cựu SV đối với Khoa và Trường ngày càng hiệu quả.