Thông tin tuyển dụng công ty Bosch-RBVH

Công ty Bosch-RBVH có nhu cầu tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp trong năm 2012.

Điều kiện: điểm trung bình > 6.5

Thời gian dự tuyển: Ngày 08-02-2012

  • 9:00AM – 10:00AM: for candidates interested to work in Embedded Software development (Electrical, Electronics, Telecommunication, Computer Science Engg, Mechatronics, Automation & Control Engg)
  • 1:30PM – 2:30PM: for candidates interested to work in Software tools and application development (Computer science, Information Technology)
  • 3:30PM – 4:30PM: for candidates interested to work in Mechanical Design / Simulation (Mechanical Engg)

Địa điểm:

Robert Bosch Engineering and Business Solutions
Vietnam Company Limited (RBVH)
e-town 2 building, Unit 11.7, 11th floor
364, Cong Hoa, Ward 13,
Tan Binh District
Ho Chi Minh City
Ph: +84(8)38128020

* Biết tiếng Nhật là một ưu thế thêm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *