Thông tin Tuyển sinh 2022

 

Mã ngành: 7520207
Chỉ tiêu: 160

2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển dựa vào kỳ thi ĐGNL: 40% tổng chỉ tiêu.
Điểm chuẩn 2022: 750 điểm
2. Xét tuyển dựa vào kỳ thi Tốt nghiệp THPT tối thiểu 35% tổng chỉ tiêu.
Điểm chuẩn 2021: 25.35 điểm
với tổ hợp xét tuyển:

Toán – Hóa – Lý (A00)
Toán – Lý – Tiếng Anh (A01)
Hóa – Toán – Tiếng Anh (D07)
Toán – KHTN – Tiếng Anh (D90)