Thông tin tuyển dụng thực tập Công ty ITRVN

Hiện tại công ty ITRVN đang có thông tin kỳ thực tập như sau:
  • Thời gian thực tập                   :  2 tháng
  • Thời gian bắt đầu (dự kiến)   :  10.07 – 15.07. Phía công ty sẽ có điều chỉnh phù hợp (nếu có) để phù hợp các bạn
  • Vị trí tuyển dụng                      : PCB và Embedded
  • Yêu cầu và phúc lợi của vị trí : Đính kèm file yêu cầu chi tiết cho từng vị trí bên dưới