Thông tin tuyển dụng Công ty ITRVN 09/2023

Hiện nay Công ty ITRVN có mở vị trí AI Engineer, cụ thể là triển khai AI trên vi điều khiển, các thiết bị hỗ trợ AI (edge devices), các thiết bị nhúng khác. Nhận thấy đây là cơ hội tốt cho các bạn muốn theo mảng AI nói chung là AI trong lĩnh vực MedTech, Digital Health nói riêng, Công ty ITRVN muốn tuyển dụng:

  • Vị trí: AI Engineer

  • Cấp bậc tuyển dụng : Sinh viên vừa tốt nghiệp hoặc sinh viên năm 4 (có thể đi làm fulltime)

  • Yêu cầu và phúc lợi của vị trí: Xem file đính kèm