Thông báo học bổng thạc sĩ Công ty cổ phần ITR Việt Nam tài trợ

THÔNG BÁO VỀ HỌC BỔNG THẠC SĨ DO CÔNG TY CỔ PHẦN ITR VN TÀI TRỢ

  1. Nội dung

– Chương trình học bổng với mục đích hỗ trợ đào tạo cho giáo dục, phát triển nghiên cứu khoa học và tạo nguồn nhân lực chất lượng cao từ Công ty Cổ phần ITR VN.

– Hỗ trợ tài chính 2 học bổng thạc sĩ trị giá 100.000.000 VNĐ/học bổng.

  1. Đối tượng

– Học viên cao học năm 1 đang theo học toàn thời gian chương trình Thạc sĩ Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông tại khoa Điện Tử – Viễn Thông, trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, ĐHQG-HCM.

– Tốt nghiệp Đại học từ loại Khá trở lên trong các chuyên ngành Điện tử – Viễn thông, Kỹ thuật y sinh, Công nghệ thông tin hoặc các ngành có liên quan.

– Ưu tiên hướng nghiên cứu/luận văn theo lĩnh vực Xử lý tín hiệu cho Điện tử Y sinh và đang công tác tại trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, ĐHQG-HCM.

  1. Yêu cầu khi nhận học bổng

– Trong thời gian nhận học bổng, ứng viên phải duy trì tốt thành tích học tập, tốt nghiệp thạc sĩ đúng thời hạn tại khoa Điện Tử – Viễn Thông, trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, ĐHQG-HCM.

– Là tác giả đầu của ít nhất 1 bài báo tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học trong danh mục Scopus trong thời gian nhận học bổng với lời cảm ơn nhà tài trợ.

– Ứng viên phải cam kết tham gia nghiên cứu khoa học tại Khoa Điện tử – Viễn thông ít nhất 1 năm và phải gửi báo cáo tiến độ (6 tháng/lần) cho giảng viên hướng dẫn và nhà tài trợ.

  1. Đăng ký hồ sơ

– Hồ sơ gồm: Lý lịch khoa học, Giấy báo nhập học, Thuyết minh trình bày lĩnh vực đang nghiên cứu theo mẫu tự chọn (ghi rõ nội dung và kế hoạch nghiên cứu), và các bằng cấp khác liên quan (nếu có).

– Thời hạn nộp hồ sơ bản mềm: Trước 9:00 ngày 01/03/2023.

– File nộp đồng thời qua 2 Email: bod_fetel@hcmus.edu.vntttnguyen@hcmus.edu.vn

File đặt tên theo định dạng <HBITR2023>_<Họ Tên>_<Tên File>.pdf