Thông báo đóng lệ phí Lễ tốt nghiệp Khoa Điện tử – Viễn thông 2023

Dưới đây là danh sách đăng ký tham gia Lễ Tốt nghiệp Khoa Điện tử – Viễn thông 2023, sau khi các bạn đóng lệ phí, Ban tổ chức sẽ cập nhật tình trạng đóng lệ phí hàng ngày tại link sau để các bạn theo dõi: https://bom.so/sf4rCS
Thời gian đóng lệ phí: từ 10/12/2023 đến hết 14/12/2023
Thông tin và hình thức đóng lệ phí:
– Với chương trình chính quy chuẩn: https://forms.gle/WdZXYt785Mo32uMw8
– Với chương trình chất lượng cao: https://forms.gle/ubj5bp6jwDdcK9HH8
Nội dung chuyển khoản: MSSV_Họ và Tên_TN2023
VD: 19200123_NGUYEN VAN A_TN2023

Sau khi chuyển khoản, sinh viên chụp lại màn hình và submit theo ​link tương ứng với chương trình của mình.
Ngoài ra, để tạo điều kiện cho các bạn chưa kịp đăng kí, link đăng ký lễ tốt nghiệp sẽ tiếp tục mở thêm đến 14/12/2023. Các bạn đăng ký bổ sung cũng hoàn thành việc đóng lệ phí đến hết ngày 14/12/2023.
Link đăng ký: https://forms.gle/hsrU7XCrqTKXghXWA
Các bạn đăng ký và đóng lệ phí bổ sung cũng sẽ được cập nhật tình trạng hàng ngày tại link ở đầu bài đăng.
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: Phạm Thế Hùng – 0368068170