Hội thảo “The Innovative Road to 5G” và giới thiệu học bổng Tiến sĩ của ĐH SUTD

 • Người  trình bày:  TS. Tony Quek,  Singapore University of Technology and Design 
  • Email: tonyquek@sutd.edu.sg
  • http://www.sutd.edu.sg/tony.aspx
 • Nội dung:
  • Technical Talk: The Innovative  Road to 5G
  • Giới thiệu về chương trình học bổng Tiến sĩ của đại học SUTD
  • Q&A
 • Thời gian: 9g30 ngày  9/10/2013
 • Địa điểm:  Phòng máy tính khoa E102

Ứng viên quan tâm có thể gửi CV cho TS. Tony Quek qua địa chỉ email trước  seminar.

 

021013-The Innovative Road to 5G