Ngày Kết nối Cộng đồng Cựu sinh viên Khoa học Sài Gòn – Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh – Khoa học Tự nhiên (Cộng đồng Cựu sinh viên Khoa học)

Ngày Kết nối Cộng đồng Cựu sinh viên Khoa học là sự kiện lần đầu tiên được tổ chức, nhằm kết nối các thế hệ cựu sinh viên suốt các giai đoạn hình thành và phát triển của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM. Đây sẽ là dịp để các cựu sinh viên quay về tri ân nơi đã từng được học tập, gặp gỡ lẫn nhau, nhìn nhận quá trình hình thành, phát triển và những định hướng phát triển trong thời gian tới của Nhà trường, từ đó tham gia sâu sát hơn vào các hoạt động của Cộng đồng Cựu sinh viên để góp phần tăng cường sự kết nối và hợp tác đối với sự phát triển của các bên liên quan.

MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ SỰ KIỆN

1. Thời gian: 07g30 – 14g00, ngày 14/08/2022 (Chủ nhật)
2. Địa điểm: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM cơ sở 2, Khu đô thị ĐHQG-HCM (Thành phố Thủ Đức).
3. Đối tượng tham gia:
– Thành viên Cộng đồng Cựu sinh viên Khoa học có sự quan tâm đến định hướng phát triển của Nhà trường và mong muốn đồng hành, kết nối nguồn lực cùng Nhà trường.
– Tập thể lãnh đạo, thành viên Hội đồng trường.
– Lãnh đạo các đơn vị đối tác chiến lược với Nhà trường.
– Các nhà khoa học có phát minh, sáng chế, sản phẩm đổi mới sáng tạo, sản phẩm đã
và đang trong quá trình nghiên cứu tiền sản xuất hoặc thương mại hóa.
– Các nhà giáo lão thành.
4. Số lượng tham gia: Ban tổ chức phát hành tổng cộng 500 vé (bao gồm vé mời và vé tham dự sự kiện), ưu tiên cho những cựu sinh viên đăng ký sớm và xác nhận đăng ký thành công.