Hội thảo quảng bá các chương trình đào tạo sau đại học về chất bán dẫn (Semiconductor) của NUS’s College of Design and Engineering

Thông báo của Đại học Quốc gia Singapore (NUS) về Hội thảo quảng bá các chương trình đào tạo sau đại học về chất bán dẫn (Semiconductor) của NUS’s College of Design and Engineering như sau:
 
Thời gian: 13g00 – 15g30 (GMT+7), ngày 23/02/2024
Hình thức: Trực tuyến và trực tiếp kết hợp
 
Thông tin chi tiết về sự kiện và cách thức đăng ký tham dự, vui lòng xem tại poster đính kèm hoặc liên hệ qua email: cdegradcoursework@nus.edu.sg