Đăng kí tham gia hội thảo “Định hướng kiến thức và kỹ năng về thiết kế vi mạch”

Cơ hội để các bạn có thể lắng nghe những chia sẻ về kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế vi mạch và giao lưu với các chuyên gia về thiết kế vi mạch cho hành trang sắp tới.

Đối tượng tham gia: SV năm 3 và năm 4 hệ đại trà và CLC. Khuyến khích SV năm 1 và năm 2.

Thời gian: 9:00 – 11:00, ngày 11/4/2024 (Thứ 5)

Địa điểm: Hội trường I, Cơ sở Nguyễn Văn Cừ

Các bạn đăng ký để BTC ước lượng số lượng tham gia:
https://forms.gle/XbKL9GsZ4HKKQqDg8