Chương trình trao đổi sinh viên quốc tế Hàn Quốc – Đại học Deajeon

Đi hc Quc gia Thành ph H Chí Minh (ĐHQG-HCM) có nhn được thông tin ca Trường Đi hc Daejeon, Hàn Quc v Chương trình trao đi sinh viên quc tế Hàn Quc 2014 (GKS) ca B Giáo dc Hàn Quc dành cho sinh viên Trường Đi hc Daejeon. C th:

1. Thi gian:

T tháng 03 đến tháng 10 năm 2014 (01 hc kì 4 tháng hoc 02 hc kì 10 tháng)

 

2. Giá tr hc bng:

–         200,000 KRW tin h tr ban đu;

–         800,000 KRW tin sinh hot phí mi tháng;

–         Vé máy bay kh hi (sđược chi tr li cho sinh viên da trên hóa đơn thanh toán);

–         Bo him y tế.

Nhng khon phí sinh viên phi đóng:

–         Hc phí và chi phí kí túc xá (được gim 50%);

–         Tin ăn.

           Tng chi phí sinh viên phi tr hàng tháng khong 350,000 KRW

 

3. Tiêu chí xét tuyn:

 

STT

Tiêu chun

Đim

1

GPA

30

2

Đim thi các chng ch ngôn ng

20

3

Kế hoch hc tp

20

4

Gii thiu bn thân

20

5

Thư gii thiu và các chng nhn thành tích cá nhân

10

6

ng viên t các nước ODA

10

 1. Bảng đim ca ng viên

GPA

Đim

98% ~ 100%

30

96% ~ 98%

29

94% ~ 96%

28

92% ~ 94%

27

90% ~ 92%

26

88% ~ 90%

25

86% ~ 88%

24

84% ~ 86%

23

82% ~ 84%

22

80% ~ 82%

21

 

ng viên phi đt GPA > 8.0/10 mi có th tham gia chương trình

 1. Năng lực ngoi ng: Chng ch Tiếng Hàn TOPIK hoc các chng ch tiếng Anh như TOEIC, TOEFL, và IELTS.

TOPIK

Các chng ch ngoi ng khác

Level 4

10

Trên 90%

10

Level 3

7

Trên 80%

7

Level 2

5

Trên 70%

5

Level 1

3

Trên 60%

3

 1. Kế hoch hc tp: sinh viên trình bày lý do có nguyn vng tham gia chương trình.
 2. Giới thiu bn thân: Bài viết bao gm các hot đng ngoi khóa, hot đng xã hi, kinh nghim cũng như kế hoch trong tương lai ca ng viên.
 3. Thư gii thiu ca ĐHQG-HCM và thành tích cá nhân

4. H sơ:

 1. Đơn đăng kí (download t )
 2. Bảng đim (tiếng Anh) và giy xác nhn sinh viên (tiếng Anh)
 3. Chứng ch TOPIK hoc các chng ch tiếng Anh khác (ban hành sau năm 2011)
 4. Kế hoch hc tp (tiếng Anh hoc tiếng Hàn Quc)
 5. Giới thiu bn thân (tiếng Anh)
 6. Bn sao h chiếu

 

ng viên vui lòng gi 01 b h sơ có đính kèm công văn đ c ca trường và h sơ scan đến Ban Quan hĐi ngoi, Đi hc Quc gia Thành ph H Chí Minh trước ngà02/01/2014 đĐHQG-HCM xét tuyn vàđ c. ng viên t np 03 b h sơ giy cùng thư đ c ca ĐHQG-HCM đến đa ch sau trước ngày 6/1/2014:

#409, Institute of International Affairs,

Hewha Culture Center, Daejeon University

62 Daehak-ro, Dong-gu, Daejeon

300-716 Korea

 

Đ biết thêm thông tin chi tiết v chương trình, vui lòng liên h Kim Ngân, Ban Quan h Đi ngoi, Đi hc Quc gia Thành ph H Chí Minh, đin thoi: 08 37242160 (1451) hoc email:  ttkngan@vnuhcm.edu.vn