Chương trình trao đổi sinh viên học kỳ mùa xuân 2024 – Trường ĐH Quốc gia Thanh Hoa (NTHU), Đài Loan

Phòng Quan hệ Đối ngoại xin thông báo Chương trình trao đổi sinh viên học kỳ mùa xuân của trường ĐH Quốc gia Thanh Hoa (NTHU), Đài Loan:

Chương trình trao đổi sinh viên học kỳ mùa xuân 2024

Trường ĐH Quốc gia Thanh Hoa, Đài Loan (NTHU)

1

Bậc, đối tượng

ĐH và Cao học, tất cả các khoa

2

Thời gian bắt đầu

Từ tháng 2 – 6/2024

3

Thời gian trao đổi

1 học kỳ

4

Số lượng sinh viên

<=2

5

Học phí

Được miễn giảm.

Sinh viên chi trả các chi phí khác như phí sinh hoạt, vé máy bay, bảo hiểm… (theo thỏa thuận tại MOU đính kèm)

6

Các giấy tờ cần chuẩn bị:

– A completed exchange student online application form (*)

– An official copy of the applicant’s current transcript
– A study plan  
– A copy of passport or other document verifying nationality
– An official copy of your home university enrollment record
– An application checklist 

– Letter of recommendation

(*) Sau khi trường đề cử và nhận được phản hồi từ phía đối tác, sinh viên sẽ tiến hành hoàn thiện đơn đăng ký online.

7

Thông tin chi tiết

https://oga.site.nthu.edu.tw/p/412-1524-18681.php?Lang=en

8

Quy trình nộp đề cử

Hồ sơ gửi đến địa chỉ email: internationalrelations@hcmus.edu.vn với tiêu đề: “Application – NTHU Spring 2024 Exchange Student” đến 17h ngày 10/10/2023