Chương trình đào tạo về Robotic với Học bổng MEXT – ĐH Osaka, Nhật Bản

Phòng Quan hệ Đối ngoại xin thông tin về Chương trình đào tạo về Robotic với Học bổng MEXT tại ĐH Osaka, Nhật Bản.
 
Đơn vị tổ chức: Trường Đào tạo Sau đại học về Khoa học Kỹ thuật, ĐH Osaka, Nhật Bản
Bậc học: Thạc sĩ, Tiến sĩ
Thông tin chi tiết: https://www.es.osaka-u.ac.jp/en/admission-aid/mext-granted/index.html hoặc file đính kèm.
Các mốc thời gian:
– Thời gian ứng tuyển: 27/11/2023 – 08/12/2023
– Duyệt hồ sơ: Tháng 12/2023
– Phỏng vấn qua Zoom: Tháng 1/2024
– Thông báo kết quả: Giữa tháng 2/2024
– Nhập học: Tháng 10/2024
*Lưu ý: Các ứng viên được lựa chọn sẽ được nhận Học bổng MEXT
Hồ sơ ứng tuyển: Gửi dưới định dạng .pdf qua email.