BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ XÉT CHUYÊN NGÀNH 2023

Theo kế hoạch đăng ký chuyên ngành tháng 12/2023 đã thông báo đến sinh viên, sau khi nhận bảng điểm và làm đơn đăng ký xét chuyên ngành, sinh viên điền vào biểu mẫu sau:

https://forms.gle/qU6QTPx1kbe11Qfh9

Sinh viên lưu ý:

– Form đăng ký xét chuyên ngành dành cho sinh viên Khoa Điện tử – Viễn thông (Trường ĐH KHTN) từ khóa 2021 trở về trước chưa vào chuyên ngành (sinh viên khóa trước đã vào chuyên ngành không điền phiếu này)

– Sinh viên chưa đủ điều kiện không bắt buộc phải đăng ký xét chuyên ngành. Việc xét chuyên ngành được thực hiện 1 lần/1 năm, sinh viên không đủ điều kiện xét chuyên ngành vào đợt này thì đăng ký xét chuyên ngành vào năm sau (dự kiến tháng 11/2024, chung với khóa 2022)

– Sinh viên đọc kĩ và làm theo hướng dẫn ở từng mục, kiểm tra kĩ nguyện vọng trước khi hết hạn đăng ký. Sinh viên không được thay đổi nguyện vọng, hủy nguyện vọng sau khi hết hạn đăng ký.

– Thời gian đăng ký xét chuyên ngành: từ 01/12/2023 đến hết 09/12/2023 (không nhận thay đổi hay bổ sung sau khi hết hạn đăng ký)

– Thời gian nộp bảng điểm bản giấy sẽ thông báo sau (dự kiến 11-13/12/2023).

– Khoa họp xét chuyên ngành và thông báo kết quả trên website Khoa vào cuối tháng 12/2023, đầu tháng 01/2024.