Thông báo nộp hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ tháng 6/2024

THÔNG BÁO
(V/v: Bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt tháng 6/2024)

Học viên đủ điều kiện bảo vệ luận văn theo quy chế đào tạo nộp hồ sơ bảo vệ luận văn tại VPK (Phòng E107)

Thời gian: Từ 8 giờ 30 – 16 giờ 00 từ ngày 06/06/2024 – 14/06/2024

Thời gian bảo vệ (dự kiến): 30/6/2024

 

TP.HCM, ngày 05 tháng 6 năm 2024

Khoa ĐTVT